Konstruktív Magazin

Helyes vagy helytelen? Épületgépészeti helyesírás

Cikkünk folyamatosan bővül

2018. június 28. | Malinoczki Jutka |  1966 |
helyesírás

Helyes vagy helytelen? Épületgépészeti helyesírás

Több olyan példa is felhozható, amikor tradicionálisan helytelen írásmódot használ a szakma, ezért most rövid kitérőt teszünk a szakmai helyesírás területére – néhány példát kiragadva –, hogy a rájuk vonatkozó szabályok ismertetésével próbáljuk érthetővé, egyértelművé tenni a helyes írásmódot.

Az alábbi szabályok alkalmazását figyelhetjük meg az alábbiakban először helytelenül, majd helyesen felsorolt szavak esetében: „többszörös összetétel”, „szótagszámlálás”, „6:3-as szabály”.

A magyar helyesírás szabályai 12. kiadás 139. pontja szerint:
A szótagszámlálás szabálya a kettőnél több szóból alakult (úgynevezett többszörös) összetételek esetén lép érvénybe. Ennek értelmében egy szóösszetételt akkor tagolunk a két fő eleme határán kötőjellel, hogyha 6-nál több szótagú, azonkívül legalább 3 elemből áll, de ebbe a ragokat, jeleket nem számítjuk bele. A képző – az -i kivételével – beleszámít a szótagszámba.

helytelen helyes
gázkészülék szerelő gázkészülék-szerelő
cseppvíz gyűjtőakna cseppvízgyűjtőakna
cseppvízgyűjtő akna
mélyhűtő tartomány mélyhűtőtartomány
mélyhűtő-tartomány
ivóvíz hálózat ivóvízhálózat
ivóvíz-hálózat
szennyvíz elvezetés szennyvízelvezetés
szennyvíz-elvezetés
fűtőtest szerelés fűtőtestszerelés
fűtőtest-szerelés
hűtőteljesítmény veszteség hűtőteljesítmény-veszteség
füstgáz hőmérséklet füstgázhőmérséklet
füstgáz-hőmérséklet
gázfogyasztás mérő gázfogyasztásmérő
gázfogyasztás-mérő
kondenzátorvíz elvezető kondenzátorvíz-elvezető
hőmérséklet különbség hőmérséklet-különbség
hőmérsékletkülönbség
hőmérséklet változás hőmérséklet-változás
hőmérsékletváltozás
hőmérséklet esés hőmérsékletesés
hőmérséklet-esés
légcsatorna elem légcsatornaelem
légcsatorna-elem
légcsatorna hálózat  légcsatorna-hálózat 
légcsatornahálózat 
gáz halmazállapot gázhalmazállapot
villanymotor gyár villanymotorgyár
villanymotor-gyár
gázhálózatrendszer szerelő gázhálózatrendszer-szerelő
gázhálózat rendszerszerelő
harmatpont hőmérséklet harmatpont-hőmérséklet
vízoszlop magasság vízoszlopmagasság
vízoszlop-magasság
térfogat áram térfogatáram
térfogat-áram
térfogatáram változás térfogatáram-változás
helytelen helyes
meleg víz tároló melegvíz-tároló
melegvíz tároló
meleg víztároló [:)]
káros anyag kibocsátás károsanyag-kibocsátás
károsanyag kibocsátás
káros anyagkibocsátás
villamos energia hálózat villamosenergia-hálózat
villamosenergia hálózat
villamos energiahálózat
használati meleg víz használati-melegvíz
használati melegvíz
központi fűtés szerelő központifűtés-szerelő
központi fűtésszerelő
műszaki rajz készítés műszakirajz-készítés

2018. június 28. | Malinoczki Jutka |  1966 |
helyesírás